Thorvaldsens københavnske bopæle

I 1805 er Thorvaldsen bosiddende i Rom, og karrieren som internationalt kendt billedhugger er skudt godt i gang. I København vil man gerne have Thorvaldsen hjem igen, hvorfor han udnævnes til professor i billedhuggerkunst ved Kunstakademiet. Samtidig tildeles Thorvaldsen en fri professorbolig på Charlottenborg. Men han er ikke lige sådan at lokke væk fra Rom og … More Thorvaldsens københavnske bopæle

Thorvaldsens døbefont

Den 18. oktober 1826 får Thorvaldsen yderst fornemt besøg i sit store værksted i umiddelbar nærhed af Piazza Barberini i Rom. Gæsten er den katolske kirkens overhoved pave Leo XII, der med følge aflægger besøg på værkstedet for at besigtige arbejdets stade på forgængeren pave Pius VII’s gravmonument. Thorvaldsen havde arbejdet i flere, relativt beskedne … More Thorvaldsens døbefont

En medaljon i biscuit

I maj måned i 1806 fødes i Halstenbeck i Slesvig-Holsten Hans Heinrich Baumgarten. Som ung mand lærer han landbrug, men går efterfølgende i lære som snedker. Som 22-årig rejser han til København, hvor han uddanner sig til mekaniker. Endelig har Baumgarten fundet sin rette hylde, men supplerer også sin viden om maskinbygning med studierejser til … More En medaljon i biscuit

Hebe og drikkeskålen med de lifligste dråber

I 1793 vinder Thorvaldsen Akademiets store guldmedalje med relieffet ”Peter og Johannes helbreder en halt foran templets port”. Af en assessor Bärens anmeldes relieffet, og anmeldelsen trykkes i tidsskriftet Iris. I anmeldelsen skrives: ” Om Thorwaldsen end ikke allerede var bekjendt for en Konstner af et stort Geni, vilde hans denne Gang udsatte Stykke tilstrækkelig … More Hebe og drikkeskålen med de lifligste dråber

Englefrisen i Slotskirken

Det nuværende Christiansborg Slot benævnes ofte som det tredje Christiansborg. Men bag det lille, uskyldige 3-tal gemmer der sig en omfattende byggeaktivitet gennem århundreder samt voldsomme og ødelæggende brande. Det første Christiansborg bliver opført under Christian VI i 1730’erne. Han er ikke tilfreds med det gamle Københavns Slot, som han lader nedrive til fordel for … More Englefrisen i Slotskirken