Thorvaldsens københavnske bopæle

I 1805 er Thorvaldsen bosiddende i Rom, og karrieren som internationalt kendt billedhugger er skudt godt i gang. I København vil man gerne have Thorvaldsen hjem igen, hvorfor han udnævnes til professor i billedhuggerkunst ved Kunstakademiet. Samtidig tildeles Thorvaldsen en fri professorbolig på Charlottenborg. Men han er ikke lige sådan at lokke væk fra Rom og … More Thorvaldsens københavnske bopæle

Thorvaldsens døbefont

Den 18. oktober 1826 får Thorvaldsen yderst fornemt besøg i sit store værksted i umiddelbar nærhed af Piazza Barberini i Rom. Gæsten er den katolske kirkens overhoved pave Leo XII, der med følge aflægger besøg på værkstedet for at besigtige arbejdets stade på forgængeren pave Pius VII’s gravmonument. Thorvaldsen havde arbejdet i flere, relativt beskedne … More Thorvaldsens døbefont

En medaljon i biscuit

I maj måned i 1806 fødes i Halstenbeck i Slesvig-Holsten Hans Heinrich Baumgarten. Som ung mand lærer han landbrug, men går efterfølgende i lære som snedker. Som 22-årig rejser han til København, hvor han uddanner sig til mekaniker. Endelig har Baumgarten fundet sin rette hylde, men supplerer også sin viden om maskinbygning med studierejser til … More En medaljon i biscuit

Hebe og drikkeskålen med de lifligste dråber

I 1793 vinder Thorvaldsen Akademiets store guldmedalje med relieffet ”Peter og Johannes helbreder en halt foran templets port”. Af en assessor Bärens anmeldes relieffet, og anmeldelsen trykkes i tidsskriftet Iris. I anmeldelsen skrives: ” Om Thorwaldsen end ikke allerede var bekjendt for en Konstner af et stort Geni, vilde hans denne Gang udsatte Stykke tilstrækkelig … More Hebe og drikkeskålen med de lifligste dråber

Englefrisen i Slotskirken

Det nuværende Christiansborg Slot benævnes ofte som det tredje Christiansborg. Men bag det lille, uskyldige 3-tal gemmer der sig en omfattende byggeaktivitet gennem århundreder samt voldsomme og ødelæggende brande. Det første Christiansborg bliver opført under Christian VI i 1730’erne. Han er ikke tilfreds med det gamle Københavns Slot, som han lader nedrive til fordel for … More Englefrisen i Slotskirken

Johannes Døberen prædiker i ørkenen / Nørregade / Ålborg

Under Københavns bombardement i 1807 bliver Vor Frue kirke ramt af englændernes brandbomber og udbrænder. Efter nederlaget i Napoleonskrigene er Danmark dybt forarmet, og midler til kirkebyggeri er der naturligvis ingen overflod af. Efter drøftelse af forskellige planer besluttes det trods omstændighederne at iværksætte genopførelsen af landets hovedkirke og med landets førende arkitekt C. F. … More Johannes Døberen prædiker i ørkenen / Nørregade / Ålborg